Versiunea 1.0
Sistem de informare si plata on-line a taxelor si impozitelor locale
Sistemul permite contribuabililor, persoane fizice sau juridice, sa se informeze online asupra datoriilor catre bugetul local si sa achite aceste datorii prin intermediul instrumentelor de plata electronica. Operatiunile legate de informare si de plata taxelor si impozitelor pe Internet se pot efectua astfel in orice moment al zilei, fara a mai fi necesara deplasarea la primarie sau la sediul bancii.
  • Informatii cu privire la datoriile fiscale
  • Istoricul platilor
  • Informatii privind bunurile si proprietatile
  • Plata electronica

Primaria orasului Petrosani va pune la dispozitie urmatoarele metode de informare si plata:

1. Plata la ghiseele Directiei Impozite si Taxe a orasului Petrosani situate in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90

2. Consultare Impozite OnLine Aplicatie oferita de Primaria orasului Petrosani pentru consultarea de catre contribuabili a urmatoarelor: impozite datorate de contribuabil bugetului local; situatia platilor; situatia bunurilor aflate in patrimoniu, a taxelor sau a amenzilor; diverse acte administrative emise pentru contribuabil (decizii de impunere, acte de executare – acolo unde este cazul-, etc) plata prin sistem de tip e-commerce de pe site

3. Plata on line – se poate efectua prin urmatoarele modalitati: - prin intermediul pagini web www.Ghiseul.ro: 1. plata fara autentificare – se alege optiunea “Plata fara autentificare” in cazul in care cunoasteti suma si contul de trezorerie (ex. caldire, teren,auto, etc.) pentru care doriti sa faceti plata; aceasta modalitate de plata este folosita si in cazul in care se doreste plata unor taxe sau amenzi de circulatie in termen de 48 de ore; 2. plata cu autentificare – se alege optiunea “Plati cu autentificare” in cazul in care detineti un cont de acces pentru Sistemul National de Electronic de Plata online cu cardul bancar (SNEP), prin aceasta modalitate se pot plati numai impozite si taxe existente la rolul nominal unic al contribuabilului; In cazul in care nu detineti un cont de acces pentru www.ghiseul.ro va rugam sa adresati Directiei Impozite si Taxe a orasului Petrosani o cerere pentru emiterea/reemiterea credentialelor. Nota: Pentru platile efectuate prin intermediu www.ghiseul.ro nu se percepe comision platitorului, comisionul este platit de beneficiarul platii. - prin serviciul eBanking - in cazul in care detineti un cont de plata electronica, furnizat de institutia la care aveti deschis un cont curent;Nota :

Daca se achita integral impozitul pana la data de 31 martie (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 10%. Bonificatia se acorda atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice. Neplata la termenele scadente atrage calcularea majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna incapand cu ziua urmatoare termenului de scadenta si pana la inclusiv ziua platii.

Tipul creanţei bugetare Rata/ Data scadenţei Observaţii

Impozitul/Taxa pe cladiri

Rata I: 31 martie

Rate egale

In cazul in care impozitul anual/taxa anuala pe cladiri este de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la data de 31 martie a anului

Rata II: 30 septembrie

Impozitul/Taxa pe teren

Rata I: 31 martie

Rate egale

In cazul in care impozitul anual/taxa anuala pe teren este de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la data de 31 martie a anului

Rata II: 30 septembrie

Impozitul asupra mijloacelor de transport

Rata I: 31 martie

Rate egale

In cazul in care impozitul anual pe mijloacele de trasport este de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la data de 31 martie a anului

Rata II: 30 sepembrie

- Bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitelor si taxelor locale se acorda in cazul in care se achita integral impozitul datorat pe intregul an fiscal pana la data de 31 martie. Bonificatia este in cuantum de 5% si se acorda pentru categoriile de impozite pe cladiri, teren si mijloace de transport. Bonificatia se aplica pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice.

- Majorari de intarziere se calculeaza in cazul in care contribuabilul nu achita impozitul/taxa in termenele prevazute de lege (31 martie/30 septembrie). Majorarea de intarziere este in cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna incepand cu ziua urmatoare termenului de scadenta si pana la inclusiv ziua platii. Majorarea de intarziere se aplica pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice.


Adresa : Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, Petrosani

Telefon : 0254-546 876

Fax : 0254-548478

Email :txi_petrosani@yahoo.com

 
 

Program relatii cu publicul si incasari

1. Sediul central localizat in orasul Petrosani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90

Programul de lucru cu publicul Orele
Luni,Miercuri,Joi 08:30 - 16:30
Marti 8:30 - 18:30
Vineri 8:30 - 14:00
Program de incasari Orele
Luni,Miercuri,Joi 08:30 - 16:00
Marti 8:30 - 18:00
Vineri 8:30 - 13:00

2. Centru Aeroport

Programul de lucru cu publicul Orele
Luni,Marti,Miercuri,Joi 08:30 - 15:30
Vineri 8:30 - 12:30